صفحه نخست درباره ما ورود عضویت lanuage icon
پرچم ایران
فارسی
پرچم عربستان
العربي
پرچم ترکیه
English
پرچم ترکیه
Türkçe
قرآن گرام
list

شعر خوانی تقلیدی آقای وحید حسن زاده
از استاد سلیم موذن زاده اردبیلی،زینب زینب

شعر خوانی تقلیدیآقای وحید حسن زادهسلیم موذن زادهزینب زینب قرآن قرآن آموز والا آموز قرآن گرام قرآن مجید قرآن کریم والایار

جهت ثبت دیدگاه وارد سامانه شوید